ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವಿಭಜಕ ಕಾಂಗ್ರೇಸಿಗರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ರಕ್ಷಿಸಿ

ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ ವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೇಸಿಗರು 1947 ರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೆಹರೂ ಪಟೇಲರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು ಇವರು ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸದೆ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಲೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಜ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂತಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಬರೆದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು…

0 Comments

ಹಿಂದೂ-ಧರ್ಮ-ಜಾಗ್ರತಿ-ಸಂದೇಶ

ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂಬಂತೆ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟತೆರೆದರೆ ಮೊದಲಪುಟದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಹಿಂದು ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಮತದವರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಕಾಪಿಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿತವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾರತೀಯರದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿಂದುಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ…

1 Comment